WOMI-UA - Оцінка робочої мотивації

Відомості

 • Мета тестування Оцінка мотиваційних чинників особистості в контексті організації
 • Досліджувані Дорослі, які мають щонайменше початкову шкільну освіту
 • Тривалість тестування 10-25 хвилин
 • Кількість запитань 110
 • Автори Г. Джорджі, В. Майер. Автор української адаптації: Юлія Ткаченко
 • Необхідна підготовка A2

Доступні форми звітів

 • ЗВІТ - Українська  

Додаткова інформація

WOMI – Work and Organizational Motivation Inventory (Робочі та Організаційні Мотиваційні Чинники) – це тест, що оцінює мотиваційні чинники особистості, враховуючи як внутрішні, так і зовнішні фактори. Тест дозволяє оцінити широкий спектр динаміки робочої мотивації, грунтуючись на звичній поведінці людини. Це дозволяє зрозуміти, які зміни в системі мотивації співробітника можуть бути ефективними на індивідуальному та організаційному рівнях.
Тест складається з 110 тверджень, котрі оцінюються за шкалою Лайкерта від 1 до 5, де: 1 – значно знизить мою мотивацію до роботи; 2 – дещо знизить мою мотивацію до роботи; 3 – не вплине на мою мотивацію до роботи; 4 – дещо підвищить мою мотивацію до роботи; 5 – значно підвищить мою мотивацію до роботи.
Всі твердження об'єднуються в чотири макрофактори, котрі в свою чергу поділяються на фактори:

 • Винагорода: визначає мотивацію до заохочення, що є головним стимулом кар'єрного зростання. Зокрема, для людей, що мотивуються отриманням винагород, заохочення та стимули мають особливий мотиваційний потенціал. Фактори: Кар’єра, Статус, Компенсація, Відгуки.
 • Успіх: вказує на прагнення виконувати роботу, керуючись ціллю отрима-ти керівні посади, управлінські обов'язки. Ті, хто прагнуть досягти успіху, відчувають себе абсолютно невимушено у роботі, що передбачає виконання різноманітних завдань та вимагає докладання значних зусиль для досягнення цілей. Фактори: Управління, Активність, Досягнення, Домінування.
 • Компетентність: вказує на готовність працювати, маючи на меті постійне самовдосконалення й покращення власних навичок, підвищення кваліфікації, щоб освоїти свою робочу діяльність повною мірою. Фактори: Психологічний клімат/Приналежність, Етичність, Свобода/Гнучкість, Самореалізація/Розвиток, Клієнтоорієнтованість та співробітництво.
 • Стабільність: визначає потребу в забезпеченні захищеністю, комфортом та стабільністю в фізичному та соціальному контекстах. Наявність цих елементів здатна визначати задоволеність роботою для людини. Фактори: Інтерес, Безпека, Комфорт, Фізичні умови праці, Баланс життя/робота.